Informacje obozowe dla harcerzy i rodziców

Uwaga! Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą w dniu wyjazdu na obóz podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego specjalne ośwaidczenie wynikające z aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Bez podpisanego w dniu wyjazdu dokumentu, uczestnik nie może uczestniczyć w obozie.

Oświadczenie rodzica uczestnik niepełnoletni.pdf

Oświadczenie uczestnik pełnoletni.pdf