Najważniejsze wydarzenia w dziejach Hufca Bolesławiec

Powstanie Pierwszej Drużyny

1 kwietnia 1946

W kwietniu 1946 roku z inicjatywy phm. Huberta Bonina powstaje pierwsza drużyna działająca na terenie Bolesławca – 97. Drużyna Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego.

Powołanie pierwszego komendanta Hufca

1 kwietnia 1949

Powołanie pierwszego komendanta Hufca Bolesławiec – Bolesława Wilkosza.

Rozwiązanie Hufca Bolesławiec

1 stycznia 1951

Na skutek zmian systemowych powstaje ZMP, co prowadzi do rozwiązania Hufca Bolesławiec.

Odnowa ZHP

10 grudnia 1956

Po politycznych przemianach w Polsce w październiku 1956 r. powstała szansa na reaktywowanie ZHP. Nastąpiło to na tzw. Zjeździe Łódzkim w grudniu 1956 r. Doszło tam do kompromisu między z jednej strony kadrą OHPL, a z drugiej – instruktorami z Szarych Szeregów oraz kadrą z Krakowa i innych miast, spontanicznie odtwarzającą oddolnie ZHP. 10 grudnia 1956 r. zapadła ostateczna decyzja o reaktywowaniu ZHP i powołaniu Naczelnej Rady Harcerskiej.

Reaktywacja Hufca Bolesławiec

12 stycznia 1957

Już 19. grudnia ówczesna komendantka Hufca – Zofia Bachowska-Malinowska – zezwala Druhowi Hubertowi Boninowi na założenie drużyny harcerskiej, a już 12. stycznia 1957 odbywa się zbiórka organizacyjna 1 DH im. księcia Józefa Poniatowskiego – słynnej Bolesławieckiej Jedynki.

Powstanie Hufca Bolesławiec II

20 listopada 1975

Obszarem działania tego Hufca była była gmina wiejska Bolesławiec, a od 1982 również gmina Osiecznica. Przez 17 lat jego istnienia komendantem był Mieczysław Romańczuk.

Pierwsze ślady retmanatu

1 marca 1977

W marcu 1977. roku powstaje Retmanat Hufca, natomiast dokument z 25 marca 1980 roku jest meldunkiem z działalności Harcerskiego Klubu Żeglarskiego. Od tamtej pory tradycja żeglarska kontynuowana jest w Hufcu Bolesławiec nieprzerwanie. Jest to najstarsze obecnie działające środowisko w Hufcu, pomimo że formalnie nowy retmanat powołano dopiero 1 października 1986 roku.

Rozwiązanie Hufca Bolesławiec II

1 listopada 1998

Rozkazem Komendantki Chorągwi przestały istnieć oba hufce Bolesławiec (I i II), powstał natomiast Hufiec Bolesławiec, obejmujący swym zasięgiem gminę miejską i wiejską oraz gminę Osiecznica. Nim upłynął rok, jedynym śladem po hufcu gminnym został sprzęt obozowy, sztandar i pomieszczenia przy dawnej ulicy Wandy Wasilewskiej.