Komenda Hufca

hm. Barbara Chrościak

Komendantka Hufca

hm. Radosław Zamorski

z-ca komendantki

phm. barbara fecyk

skarbnik hufca

hm. Joanna Sawicka

członek komendy

phm. Alina Rataj

Członek komendy

pwd. Katarzyna Liput

członek komendy

pwd. Michał Lis

członek komendy

Komisja Rewizyjna

pwd. Krzysztof Boryczewski

przewodniczący kr

phm. Łukasz Łucki

zastępca przewodniczącego

hm. Zdzisław Abramowicz

członek KR