Komenda Hufca

hm. Barbara Chrościak

Komendantka Hufca

hm. krzysztof chrościak

Z-ca komendantki

phm. Radosław Zamorski

Skarbnik Hufca

phm. Alina Rataj

Członek komendy

hm. Joanna Sawicka

członek komendy

phm. Radosław Kalamarz

członek komendy

Komisja Rewizyjna

hm. Zdzisław Abramowicz

Przewodniczący KR

phm. Dariusz Rataj

zastępca przewodniczącego

hm. Krzysztof Makaro

Członek KR