Kalendarz Wydarzeń Hufca

Wycieczka do Wilna, 9.-12.11.2023

Odpowiedzialna: pwd. Katarzyna Liput
Miejsce: Wilno (Litwa)
Udział w wyjeździe organizowanym przez Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

  • 00Dni

Rajd Pileckiego, 24.-26.11.2023

Odpowiedzialny: Szczep Harcerski „Dolina Kwisy”
Miejsce: Tomisław
Patrole pionów metodycznych HS i W

  • 00Dni

Rajd Mikołajkowy, 2.-3.12.2023

Odpowiedzialny: III Szczep Harcerski „Hubal”
Miejsce: Nowa Wieś
Trasy dla zuchów i harcerzy

  • 00Dni