Zimowiska 2024

Termin: 15-21.01.2024

Koszt: 800 zł

Komendant: phm. Krzysztof Wojda

Zgłoszenia: poprzez dostarczenie do biura Komendy Hufca karty i załącznika oraz wpłaceniu zaliczki. Do pobrania:

Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowisko Lawina 2024

Załącznik do karty zimowisko Lawina 2024

Warunki uczestnictwa zimowisko Lawina 2024