Zimowisko Lawiny – zbiórka na PKP

W poniedziałek, 17 lutego Związek Drużyn „Lawina” wyjeżdża na zimowisko do miejscowości Osieczna. Spotykamy się o godz. 8:10 na dworcu PKP. Powrót w piątek 21 lutego o 17:15. Obowiązkowo legitymacje szkolne!

Zbiórka Lawiny

W piątek (08.11.2013) w godzinach 16:30 – 19:30 odbędzie się zbiórka Lawiny. Spotykamy się pod hufcem w mundurach. Proszę zabrać latarki, busole oraz coś do pisania. Czuwaj!

Rozkaz specjalny 1.08.2013

Druhny i Druhowie!

Po raz kolejny gromadzimy się przy symbolu Polski Walczącej, by dać świadectwo naszej pamięci o tych, którzy w Warszawie, 69 lat temu o tej właśnie porze żegnali się z najbliższymi wiedząc, że być może widzą ich po raz ostatni. Wśród wyruszających do walki żołnierzy Armii Krajowej znaleźli się harcerze i harcerki działający w konspiracyjnych strukturach Szarych Szeregów. Cała tragiczna i bohaterska droga bojowa harcerskich oddziałów powstańczych udowodniła, że złożone niegdyś Przyrzeczenie stało się prawdziwym wyznacznikiem ich życiowej drogi. W godzinie największej próby stawiły się nie tylko przygotowane do zbrojnej walki Grupy Szturmowe. Przez wszystkie 63 dni pomoc i nadzieję niosły harcerskie sanitariuszki i łączniczki, a do legendy Powstania przeszły dokonania Poczty Harcerskiej i jej najmłodszych posłańców.

Niezwykłe męstwo podczas krwawych walk, w których uczestniczyły oddziały „Zośka”, „Parasol” czy „Wigry” zostało docenione i nagrodzone przez Naczelnego Wodza poprzez przyznanie im Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari .

Dziś, gdy 1 sierpnia to dla młodych ludzi przede wszystkim środek wakacji, półmetek letniego wypoczynku i czasu beztroski, pamiętajmy, że nosimy te same, co Oni Krzyże Harcerskie, składaliśmy takie samo Przyrzeczenie. I choć żyjemy w szczęśliwych czasach pokoju, pamiętajmy, że tak jak Oni pełnimy Służbę i tak jak Oni powinniśmy starać się, aby zostawić świat choć trochę lepszym niż go zastaliśmy.

Czuwaj!

hm Joanna Sawicka

Wigilia instruktorska

Zapraszamy wszystkich instruktorów, drużynowych oraz osoby z otwarta próbą instruktorska na wigilie, która odbędzie się 15.12. w Tomisławiu, Spotykamy się o godzinie 17.30 w hufcu.