Drodzy rodzice! Druhny i druhowie!

W związku z wejściem w życie nowej ustawy i rozporządzenia o wypoczynku określających nowy wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku, jesteśmy zmuszeni prosić o ponowne wypełnienie kart kwalifikacyjnych Waszych dzieci – uczestników obozów w Sporem i Nowym Zatomiu.
Nowy dokument składa się z dwóch części – karty kwalifikacyjnej i załącznika do niej. Wszystkie zawarte w nich informacje wypełniają wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni.
Nowe druki do pobrania także na stronie Hufca (poniżej), w biurze KH i u drużynowych

Bardzo ważne jest aby na obu dokumentach znalazły się podpisy obojga rodziców!

Serdecznie przepraszamy za tę zaistniałą, niezależną od nas sytuację.

Komenda Hufca ZHP Bolesławiec

Karta obozowa Nowy Zatom

Karta obozowa Spore I (lipiec)

Karta obozowa Spore II (sierpień)

Obowiązkowy załącznik do kart obozowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *