Zlot ZHP w Gdańsku – dokumenty do uzupełnienia

Druhny i Druhowie jadący na zlot ZHP w Gdańsku, zamieszczam kartę kwalifikacyjną uczestnika, warunki uczestnictwa oraz regulaminy i oświadczenia. Proszę o dokładne wypełnienie ich i podpisanie w wyznaczonych miejscach oraz o przyniesienie do hufca. Druki te można również odebrać w biurze w hufcu.
Osoby znajdujące się na wyjeździe, których nie ma w Bolesławcu i nie mogą podejść do hufca po te druki mogą pobrać je poniżej, wydrukować, uzupełnić, podpisać i wysłać ich skany (nie zdjęcia) na adres mailowy: krasnicka.katarzyna@gmail.com po czym dostarczyć do hufca po powrocie.

Bardzo proszę o jak najszybsze dostarczenie wypełnionych formularzy do hufca lub wysłanie na podany wyżej adres.

Czuwaj!
phm. Katarzyna Kraśnicka

Zlot Gdańsk 2018 Regulamin

Zlot Gdańsk 2018 Warunki uczestnictwa

Zlot Gdańsk 2018 Karta MEN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *